Haşere kontrolü için web sitesi

Kullanım Şartları

Bu Sözleşme, Kullanıcıların bedbugus-it.biz/tr/ sitesinin (bundan böyle "Site" olarak anılacaktır) materyallerini ve hizmetlerini kullanma koşullarını tanımlar.

1. Genel koşullar

1.1. Sitenin materyal ve hizmetlerinin kullanımı mevcut mevzuat normlarına tabidir.

1.2. Bu Sözleşme, halka açık bir tekliftir. Kullanıcı, Site materyallerine erişmekle bu Sözleşmeyi kabul etmiş sayılır.

1.3. Site Yönetimi, bu Sözleşmenin şartlarını herhangi bir zamanda tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. Bu tür değişiklikler, Sözleşmenin yeni versiyonunun sitede yayınlandığı andan itibaren 3 (üç) gün sonra yürürlüğe girer. Kullanıcı yapılan değişiklikleri kabul etmezse, Siteye erişimi reddetmek, Sitenin materyallerini ve hizmetlerini kullanmayı bırakmakla yükümlüdür.

2. Kullanıcının Yükümlülükleri

2.1. Kullanıcı, fikri mülkiyet, telif hakkı ve/veya ilgili haklar da dahil olmak üzere uluslararası hukuk normlarını veya yasaları ihlal olarak kabul edilebilecek eylemlerde bulunmamayı ve ayrıca ihlale yol açan veya yol açabilecek herhangi bir eylemde bulunmamayı kabul eder. Site ve Site hizmetlerinin normal işleyişi.

2.2. Sitedeki materyallerin kullanımı, kaynağa bir bağlantı ile mümkündür.

2.3. Kullanıcının Site üzerindeki yorumları ve diğer girişleri, yasaların gereklerine ve genel kabul görmüş ahlak ve etik normlarına aykırı olmamalıdır.

2.4.Kullanıcı, Site Yönetimi'nin sitede bulunabilecek bağlantıları olan harici kaynakları ziyaret etmekten ve kullanmaktan sorumlu olmadığı konusunda uyarılır.

2.5. Kullanıcı, Site'nin herhangi bir içeriği, telif hakkı tescili ve bu tescil, mal veya hizmetlere ilişkin bilgiler ile ilgili olası veya doğabilecek herhangi bir kayıp veya zarardan Site Yönetimi'nin sorumlu olmadığını ve Kullanıcı'ya karşı doğrudan veya dolaylı hiçbir yükümlülüğünün bulunmadığını kabul eder, Kullanıcının Sitede yayınlanan bilgileri veya harici kaynaklara bağlantıları kullanarak girdiği harici sitelerde veya kaynaklarda veya diğer irtibatlarda bulunur veya bunlar aracılığıyla alınır.

2.6. Kullanıcı, Site'nin tüm materyal ve hizmetlerinin veya bunların herhangi bir bölümünün reklam içerebileceği hükmünü kabul eder. Kullanıcı, bu tür reklamlarla ilgili olarak Site Yönetiminin herhangi bir sorumluluk taşımadığını ve herhangi bir yükümlülüğünün bulunmadığını kabul eder.

3. Diğer şartlar

3.1. Bu Sözleşmeden kaynaklanan veya onunla ilgili tüm olası anlaşmazlıklar, geçerli yasalara göre çözülecektir.

3.2. Sözleşmedeki hiçbir şey, Kullanıcı ile Web Sitesi Yönetimi arasında acentelik ilişkileri, ortaklık ilişkileri, ortak faaliyetlere ilişkin ilişkiler, kişisel istihdam ilişkileri veya Sözleşmede açıkça belirtilmeyen diğer herhangi bir ilişkinin kurulması olarak anlaşılamaz.

3.3. Sözleşmenin herhangi bir hükmünün mahkeme tarafından geçersiz veya uygulanamaz olarak kabul edilmesi, Sözleşmenin diğer hükümlerinin geçersizliğini gerektirmez.

3.4.Kullanıcılardan herhangi birinin Sözleşme hükümlerini ihlal etmesi durumunda Site Yönetiminin eylemsizliği, Site Yönetimini, çıkarlarını korumak ve Site malzemelerinin telif haklarını korumak için daha sonra uygun önlemleri alma hakkından mahrum bırakmaz. yasalara uygun olarak korunur.

Kullanıcı, bu Sözleşmenin tüm maddelerini bildiğini ve koşulsuz olarak kabul ettiğini onaylar.

 

© Copyright 2022 bedbugus-it.biz/tr/

Site materyallerinin kullanımı, kaynağa bir bağlantı ile mümkündür.

Gizlilik Politikası | Kullanım Şartları

Geri bildirim

site haritası

hamamböceği

Karıncalar

tahta kurusu