Haşere kontrolü için web sitesi

Gizlilik Politikası

Kişisel bilgilerin gizlilik politikası (bundan sonra Politika olarak anılacaktır), bedbugus-it.biz/tr/ portalının (bundan böyle Site olarak anılacaktır) herhangi bir hizmet, hizmet kullanırken Kullanıcı hakkında alabileceği tüm bilgiler için geçerlidir. , forumlar, ürünler veya Site hizmetleri (bundan böyle Hizmetler olarak anılacaktır) ve Site tarafından Kullanıcı ile herhangi bir sözleşme ve sözleşmenin yürütülmesi sırasında.

Site Hizmetlerinin kullanımı, Kullanıcının bu Politikaya ve burada belirtilen kişisel bilgilerinin işlenmesine ilişkin koşullara koşulsuz onayı anlamına gelir; Bu koşullara uyulmaması durumunda Kullanıcı, Hizmetleri kullanmaktan kaçınmalıdır.

1. Site tarafından işlenen Kullanıcıların kişisel bilgileri

Bu Politika çerçevesinde "Kullanıcının kişisel bilgileri" şu anlama gelir:

1.1 Kullanıcının kayıt olurken (bir hesap oluştururken) veya Kullanıcının kişisel verileri de dahil olmak üzere Hizmetleri kullanma sürecinde kendisi hakkında bağımsız olarak sağladığı kişisel bilgiler. Hizmetlerin sağlanması için gerekli bilgiler özel bir şekilde işaretlenmiştir. Diğer bilgiler Kullanıcı tarafından kendi takdirine bağlı olarak sağlanır.

1.2 IP adresi, çerez verileri, Kullanıcının tarayıcısı (veya hizmetlere erişen diğer program) hakkında bilgiler dahil olmak üzere, Kullanıcının cihazında yüklü olan program kullanılarak çalışması sırasında Siteye otomatik olarak iletilen bilgiler.

Bu Politika yalnızca Site portalı ile çalışma sırasında işlenen bilgiler için geçerlidir.

Site, Kullanıcı tarafından sağlanan kişisel bilgilerin doğruluğunu doğrulamaz ve yasal kapasitesini değerlendiremez. Ancak Site, kullanıcının güvenilir ve yeterli kişisel bilgi sağladığını varsayar ve bu bilgileri güncel tutar.

2. Kullanıcıların kişisel bilgilerinin işlenme amaçları

Site, yalnızca Hizmetlerin sağlanması veya Kullanıcı ile sözleşmelerin ve sözleşmelerin ifası için gerekli olan kişisel bilgileri toplar ve saklar, ancak mevzuat kişisel bilgilerin kanunla belirtilen bir süre için zorunlu olarak saklanmasını sağlar.

Site, Kullanıcının kişisel bilgilerini aşağıdaki amaçlarla işler:

2.1 Site ile çalışmanın bir parçası olarak tarafın belirlenmesi;

2.2 Kullanıcıya bireysel hizmetler sağlamak;

2.3 Sitenin kullanımına ilişkin bildirimlerin, taleplerin ve bilgilerin gönderilmesi ve ayrıca Kullanıcıdan gelen taleplerin ve uygulamaların işlenmesi dahil olmak üzere Kullanıcı ile iletişim;

2.4 Hizmetlerin kalitesinin iyileştirilmesi, kullanım kolaylığı, yeni Hizmetlerin geliştirilmesi;

2.5 Kişisellikten arındırılmış verilere dayalı istatistiksel ve diğer araştırmalar yapmak.

3. Kullanıcıların kişisel bilgilerinin işlenmesine ve üçüncü taraflara aktarılmasına ilişkin koşullar

Kullanıcının kişisel bilgileriyle ilgili olarak, Kullanıcının sınırsız sayıda kişiye genel erişim için gönüllü olarak kendisi hakkında bilgi verdiği durumlar dışında, gizliliği korunur.

Site, aşağıdaki durumlarda Kullanıcının kişisel bilgilerini üçüncü şahıslara aktarma hakkına sahiptir:

3.1. Kullanıcı bu tür eylemleri kabul etti;

3.2. Transfer, belirlenen prosedür dahilinde kanunla sağlanır;

3.3. Bu tür bir devir, işletmenin satışının veya başka bir şekilde devrinin (kısmen veya tamamen) bir parçası olarak gerçekleşirken, edinen kişi, aldığı kişisel bilgilerle ilgili olarak bu Politikanın şartlarına uyma konusundaki tüm yükümlülüklerini devreder;

Kullanıcıların kişisel verilerini işlerken, Site "Kişisel Veriler Üzerine" Federal Yasası tarafından yönlendirilir.

4. Kişisel bilgilerin değiştirilmesi ve silinmesi. Zorunlu veri saklama

4.1 Kullanıcı, Hizmetin ilgili bölümündeki kişisel veri düzenleme işlevini kullanarak veya e-posta yoluyla destek hizmetine bir talep yazarak, kendisi tarafından veya kısmen sağlanan kişisel bilgileri herhangi bir zamanda değiştirebilir (güncelleyebilir, ekleyebilir). posta

4.2 Kullanıcı ayrıca belirli bir hesap içerisinde kendisi tarafından sağlanan kişisel bilgileri, adresine e-posta ile destek hizmetine talep yazarak da silebilir.

4.3 Paragraflarda sağlanan haklar. 4.1. ve 4.2. Bu Politikanın kapsamı, yasanın gereklerine uygun olarak sınırlandırılabilir. Özellikle, bu tür kısıtlamalar, Sitenin Kullanıcı tarafından değiştirilen veya silinen bilgileri kanunla belirlenen süre boyunca tutma ve bu bilgileri kanunla belirlenen prosedüre uygun olarak bir devlet kurumuna aktarma yükümlülüğünü içerebilir.

5. Kullanıcının kişisel bilgilerini korumak için alınan önlemler

5.1 Site, Kullanıcının kişisel bilgilerini yetkisiz veya kazara erişim, imha, değiştirme, bloke etme, kopyalama, dağıtma ve ayrıca üçüncü şahısların diğer yasadışı eylemlerinden korumak için gerekli ve yeterli organizasyonel ve teknik önlemleri alır.

6. Geri bildirim. Sorular ve öneriler

Bu Politika ile ilgili tüm öneri veya soruları, Kullanıcı, adresine e-posta ile destek hizmetine gönderme hakkına sahiptir.

 

© Copyright 2022 bedbugus-it.biz/tr/

Site materyallerinin kullanımı, kaynağa bir bağlantı ile mümkündür.

Gizlilik Politikası | Kullanım Şartları

Geri bildirim

site haritası

hamamböceği

Karıncalar

tahta kurusu